Gesloten systemen – Gedetailleerde uitleg

Interessant feitje: niet alle luchtvering systemen voor auto’s hebben hetzelfde werkingsprincipe! Het is daarom dus belangrijk voor een professionele werkplaats om te weten aan welk systeem er op dat moment wordt gewerkt: een conventioneel open systeem of het alternatieve “closed loop” luchtvering systeem.

Het diagnosticeren van systeemfouten en defecten, het volgen van de juiste werkprocedures, het correct monteren van nieuwe luchtvering componenten, systeem controle en het weer operationeel maken na een luchtlekkage is anders bij het conventionele open systeem. In dit artikel gaat Arnott dieper in op het alternatieve ‘closed loop’ systeem.

Druk opbouw en aflaat processen
Het is duidelijk dat er specifieke technische kennis is vereist. Laten we de algemene verschillen tussen de werkingsprincipes van beide systemen eens bekijken, voordat we nog dieper in het onderwerp duiken.

Kijkend naar de bovenstaande afbeelding, wordt het duidelijk dat de werking van een compressor in een gesloten systeem aanzienlijk afwijkt. Waarbij in een open systeem de compressor atmosferische lucht van buiten aanzuigt, en comprimeert om het reservoir en/of de luchtveren te vullen, gebruikt een gesloten systeem de in het systeem aanwezige, comprimeerde stikstof. Ook wordt overtollige druk bij een traditioneel luchtvering systeem (open systeem) weer afgelaten in de buitenlucht, terwijl in een gesloten systeem de overtollige druk in het systeem aanwezig blijft, en wordt teruggeleid naar het reservoir. Het is belangrijk om deze verschillen in werkingsprincipe goed in gedachte te houden wanneer er wordt gewerkt aan een gesloten systeem.

Voor extra drukopbouw opent het gesloten systeem de twee omkeerkleppen richting het kleppenblok. Vervolgens opent de juiste magneetventielklep en de extra druk wordt naar de desbetreffende luchtbalg geleid. Bij drukopbouw wordt de overtollige druk niet afgelaten maar efficiënt teruggeleid naar het reservoir door de twee omkeerkleppen in de andere richting te openen. De overtollige druk wordt hierdoor naar het reservoir teruggeleid. Onderstaande drukstroomdiagram geeft een indicatie van hoe de gecomprimeerde stikstof wordt geleid wanneer een luchtbalg wordt opgeblazen of leegloopt.

De twist
Hoewel het systeem de naam “gesloten systeem” draagt en het diagram hierboven aantoont dat de aanwezige gecomprimeerde stikstof voor drukopbouw en aflaat alleen van het ene naar het andere compartiment wordt getransporteerd, laat je niet voor de gek houden!

Een gesloten luchtvering systeem heeft wel degelijk de mogelijkheid om een gering stikstofverlies te compenseren door atmosferische lucht aan te zuigen. Wanneer er in het systeem een lekkage ontstaat, zal het systeem proberen om toch de vereiste werkdruk te krijgen door een additionele luchtinlaat te openen. Dit compenseert echter slechts een klein drukverlies, wanneer de gecomprimeerde stikstof massa onder een bepaald niveau komt, zal het systeem niet meer naar behoren functioneren.

Indicatoren
Net zoals bij een conventioneel luchtvering systeem zal de systeemdruk langzaam afnemen als er een grote lekkage aanwezig is. Een indicatie van een systeem met te weinig resterende werkdruk is een steeds verder afnemende werking totdat het systeem zich uiteindelijk uitschakelt.

In een gesloten system berekent de ECU continue de “stikstof massa” als een indicatie van normale systeemwerking. Indien te laag kunnen – afhankelijk van de autofabrikant- ook waarschuwingen op het dashboard verschijnen zoals “maximumvermogen overschreden”.  

Een indicatie van een systeem met overdruk is een duidelijk hoorbaar afblaasgeluid. Dit kan alleen maar voorkomen als een monteur niet de juiste procedure heeft gevolgd bij het weer op druk brengen van het systeem na een reparatie. Een systeem met overdruk kan leiden tot schade en defecte componenten, maar ook tot gevaarlijk situaties.

Tips
Nu Arnott het algemene werkingsprincipe van een gesloten systeem heeft uitgelegd, willen we tot slot een aantal richtlijnen en adviezen meegeven die handig zijn bij de reparatie en onderhoud van een gesloten luchtvering systeem:

– Als het voertuig met een of meerdere lege luchtbalgen heeft rondgereden dienen deze vervangen te worden.

– De installatie richtlijnen van de fabrikant dienen te allen tijde te worden gerespecteerd. Als de instructies en specificaties niet geheel worden opgevolgd, kan het systeem foutcodes geven of niet naar behoren functioneren.

– Als het voertuig met lege luchtbalgen op de hefbrug staat, mag deze niet worden teruggezet op zijn wielen of ermee worden gereden. Wanneer de luchtbalgen leeg zijn en het voertuig wordt op een 2 kolom brug omhoog geheven, dan creëert dit een vacuüm in de luchtbalg. Wanneer het voertuig daarna weer op de wielen wordt neergezet, kunnen er vouwen ontstaan waardoor de luchtveer voortijdig defect raakt.

– Volg altijd de correcte procedure bij het op druk brengen van het systeem. Als dit wordt genegeerd, kan dit leiden tot een breuk in de elektrische verbinding, of andere schade toebrengen aan de component. Het kan zelf de luchtbalg laten exploderen als gevolg van te hoge druk in het verkeerde compartiment of door overdruk.

– De stikstof die nodig is om de luchtbalgen op druk te zetten, moet in het systeem aanwezig zijn om de compressor zijn werk te laten doen. De compressor van een gesloten luchtvering systeem kan een druktekort slechts gedeeltelijk compenseren. Beneden een bepaalde waarde moet het systeem opnieuw op de juiste druk gebracht worden.

– Over het algemeen moet de systeemdruk 17 bar zijn na vervanging van bijvoorbeeld een luchtveer, luchtveerpoot, compressor of kleppenblok. Controleer de specificaties van de fabrikant voor de exact benodigde uitgangsdruk en volg altijd de procedure (voor het op druk brengen) zoals beschreven door de fabrikant. Het niet volgen van het juiste proces kan ertoe leiden dat de luchtbalg explodeert als gevolg van overmatige druk in het verkeerde onderdeel of overdruk op een onderdeel.

Adres:
Industrieweg 19
5145 PD Waalwijk
Nederland

Werkdagen/openingstijden:
Ma – vr / 8:00 – 17:00 uur (CET)