Privacybeleid

Dit Privacybeleid gaat over:

 1. Welke persoonsgegevens wij verzamelen
 2. Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken
 3. Hoe wij uw persoonsgegevens delen
 4. Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen
 5. Uw keuzes voor wat betreft uw persoonsgegevens
 6. Specifieke informatie voor gebruikers die niet in de VS wonen
 7. Veranderingen in dit Privacybeleid

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op persoonsgegevens die wij verzamelen via de website www.ArnottEurope.com (de “Website”), een website die van tijd tot tijd gewijzigd, verplaatst en/of doorgelinkt kan worden. Persoonsgegevens zijn gegevens die teruggevoerd kunnen worden op u als individuele persoon, zoals uw naam, e-mailadres en mobiele-telefoonnummer.

Bijgevolg is dit Privacybeleid niet van toepassing op informatie die door anderen dan ons (ook al hebben deze anderen een relatie met ons bedrijf) wordt verzameld, informatie die op een andere manier dan via de Website wordt verzameld en informatie die niet persoonlijk is en die op zichzelf staand niet kan worden gebruikt om uw identiteit te bepalen.

 1. Informatie die u ons verstrekt

  Wij verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig met ons deelt via onze Website. Wij verzamelen bijvoorbeeld informatie over u wanneer u een account aanmaakt, een product koopt of een formulier invult op onze Website.

  Tot de persoonsgegevens die wij verzamelen behoren onder andere:

  • Contactgegevens, waaronder naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
  • Berichten die u naar Arnott stuurt, zoals bijvoorbeeld een verzoek om informatie over een product waarin u een ordernummer, een verzoek voor toestemming voor het retourneren van een product (RMA), een voertuigidentificatienummer (VIN) of andere informatie vermeldt.
  • Persoonsgegevens die verzameld worden via digitale onderzoeken die door Arnott worden uitgevoerd (bijvoorbeeld een prijsvraag of een tevredenheidsonderzoek na de aanschaf van een product). In onderzoeken kan expliciet worden gevraagd naar uw persoonsgegevens zodat wij u van extra informatie of follow-up kunnen voorzien.
  • Gegevens (waaronder persoonsgegevens) die automatisch worden verzameld wanneer u ons klantenservicecentrum belt. Wij kunnen deze gesprekken bijvoorbeeld opnemen voor kwaliteitsbewakings- en trainingsdoeleinden.

  Wij verzamelen via de Website ook bepaalde informatie (a) zoals persoonsgegevens, waaronder uw naam, bedrijfsnaam, productinformatie en afleveradres, als u een bestelformulier indient; en (b) betalingsgegevens, waaronder het factuuradres en het nummer, de vervaldatum en de verificatiecode van uw creditcard (deze informatie wordt verstuurd via het encryptie-protocol Transport Layer Security (TLS) naar een order- en betalingsverwerker van een derde partij en wordt niet opgeslagen op de servers van Arnott).

 2. Informatie die wij verzamelen via de technologie op de Website

  Wanneer u een bezoek brengt aan de Website, kunnen wij informatie verzamelen en opslaan via verschillende technologieën. Sommige van de gegevens die wij verzamelen en opslaan en de door ons daarvoor gebruikte technologieën worden hieronder behandeld.

  Algemene informatie over gebruik en voorkeuren

  Wanneer u de Website bezoekt, verzamelen wij mogelijk informatie over uw gebruik van de Website, zoals detailinformatie over hoe en wanneer u de Website hebt gebruikt, uw interacties op de Website (waaronder resources en pagina’s die u bekijkt), uw locatie, de ID en het type van uw apparaat, gegevens over uw browser en uw IP-adres (Internet Protocol). Deze informatie kunnen wij ook opslaan. Een IP-adres is vaak gekoppeld aan de portal die u gebruikt om toegang te krijgen tot het internet, zoals die van uw internetprovider, bedrijf, vereniging of universiteit. De informatie die in deze paragraaf wordt beschreven, kan op zichzelf staand niet worden gebruikt om uw identiteit te bepalen. Dergelijke gegevens kunnen echter wel zodanig worden gecombineerd dat ze persoonsgegevens worden (dat wil zeggen, gegevens worden aan de hand waarvan u geïdentificeerd kunt worden). Wij kunnen deze informatie bijvoorbeeld koppelen aan de persoonsgegevens die wij op andere manieren van u verzamelen of die u ons ter beschikking stelt. Als dit gebeurt, zullen wij deze gecombineerde gegevens verwerken als persoonsgegevens. Bovendien zullen wij, wanneer IP-adressen en dergelijke door de plaatselijke regelgeving als persoonsgegevens worden beschouwd, deze gegevens ook als zodanig behandelen.

  De informatie die wij verzamelen via de technologieën op de Website helpt ons de Website te verbeteren en een meer persoonlijke dienstverlening te bieden. Met de informatie kunnen wij een inschatting maken van de aantallen bezoekers van onze Website en van hun gedragspatronen, kunnen wij onze Website afstemmen op uw persoonlijke interesses, kunnen wij de tijd die u nodig hebt om te zoeken bekorten en kunnen wij u herkennen wanneer u weer een bezoek brengt aan onze Website.

  Gebruiken wij cookies?

  Ja. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die de Website of onze dienstverlener via uw webbrowser naar uw apparaat stuurt. Hiermee kunnen de systemen van de Website of onze dienstverlener uw browser herkennen en bepaalde informatie vastleggen en opslaan. Wij gebruiken cookies en andere anonieme identifiers om te achterhalen hoe gebruikers de Website gebruiken. Cookies verzamelen bijvoorbeeld gegevens over hoe lang u op een webpagina blijft zodat wij kunnen achterhalen welke webpagina’s het meest interessant zijn voor de gebruikers. Als u dat wenst, kunt u uw browser zo instellen dat hij u elke keer dat een cookie wordt verstuurd, waarschuwt. Ook kunt u in de browserinstellingen de cookies uitzetten. Als u de cookies uitzet, werken bepaalde functies van de Website mogelijk niet goed.

  Google Analytics

  Wij gebruiken cookies van Google Analytics, een externe dienstverlener, om ons te helpen een beter beeld te krijgen van de bezoekers van onze Website. Deze cookies verzamelen gegevens die gekoppeld zijn aan het IP-adres van de gebruiker, zoals de tijd die de gebruiker op een webpagina doorbrengt, de pagina’s die de gebruiker bezoekt en de websites die de gebruiker bezoekt voor en na zijn bezoek aan de Website. Op basis van deze informatie stelt Google Analytics cumulatieve gegevens samen over het bezoek aan en de interacties op de Website. Deze informatie gebruiken wij om de gebruikerservaring en de tools van de Website te verbeteren. Google Analytics verzamelt geen persoonsgegevens (wel het IP-adres, wat in sommige landen onder de persoonsgegevens valt). U vindt hier meer informatie over Google Analytics.

  Webbakens

  Wij gebruiken kleine grafische afbeeldingen of andere webprogrammeringscodes genaamd webbakens (ook bekend als “pixeltags”, “webbugs” of “clear GIFs”) op de Website. De webbakens zijn kleine afbeeldingen met een unieke identificatiecode. Ze worden gebruikt om de onlinebewegingen van de internetgebruikers te volgen. In tegenstelling tot cookies die op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden geplaatst, zijn webbakens verborgen in de webpagina’s. Ze hebben ongeveer het formaat van de punt aan het einde van deze zin.

  Uw browserinstelling “Niet bijhouden”

  Wij ondersteunen de browserinstelling “Niet bijhouden” (DNT = Do Not Track). U kunt DNT inschakelen in uw browserinstellingen om websites die u bezoekt te laten weten dat u niet wenst dat ze uw gegevens verzamelen.

  Wij kunnen uw onlineactiviteiten langere tijd en bij websites of onlinediensten van derden volgen. Wij kunnen bijvoorbeeld webbakens gebruiken om ons te helpen bepalen welke links of adverteerders u naar onze Website hebben gebracht. Wij volgen vervolgens uw activiteiten op onze Website. Wij kunnen ook webbakens gebruiken om uw bezoeken aan andere websites te volgen zodat onlinediensten van derden u advertenties van Arnott kunnen aanbieden op die andere websites, op basis van uw activiteiten op onze Website (“remarketing”). Als u niet wilt dat wij uw onlineactiviteiten zoals beschreven in deze paragraaf volgen, moet u de DNT-instelling van uw browser inschakelen. Onze systemen herkennen de DNT-signalen niet. Derden die deze cookies of bakens gebruiken, bieden u de mogelijkheid het ontvangen van gepersonaliseerde advertenties uit te schakelen. Ga naar http://www.networkadvertising.org/choices en www.aboutads.info/choices/ voor meer informatie en om deze vorm van advertenties van deze bedrijven uit te schakelen.

 3. Informatie over u die wij van derden ontvangen

  Wij kunnen de informatie die wij via de Website over u verzamelen aanvullen met gegevens die wij van derden ontvangen. Zo kan de dienstverlener die de orders verwerkt die via de Website zijn ingediend uw ordergegevens met ons delen, maar niet uw betalingsgegevens.

  Bovendien kunnen onze externe e-mailserviceproviders, zoals Constant Contact, paginatags (ook wel bekend als webbakens) en andere technologieën toevoegen aan e-mails die aan u zijn gericht waarmee de afzender informatie kan verzamelen over wie deze e-mails heeft geopend en welke links in de e-mail u hebt gebruikt (bijvoorbeeld wanneer u op een link klikt).

  In elk geval hangt de informatie die wij van derden ontvangen af van deze derde en van hoe deze derde gegevens verzamelt en gebruikt. Raadpleeg hiervoor het privacybeleid en de gewoonten van de derden van wie u de websites bezoekt of van wie u diensten gebruikt, ook in relatie met onze producten of diensten.

 4. Informatie die u levert aan een derde

  De Website bevat links naar en plug-ins van (zoals Facebook en Twitter) websites of applicaties van derden (“Websites van derden”). Arnott heeft geen zeggenschap over Websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de gegevens die ze mogelijk verzamelen. De gegevensverzamelingsactiviteiten van Websites van derden vallen onder de regels van het privacybeleid van deze websites. Het is uw vrije keuze om een Website van derden te bezoeken. Wij raden u aan het privacybeleid van de website te lezen voordat u de website bezoekt.

NALEVING VAN DE AMERIKAANSE WET CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT

Wij verzamelen niet doelbewust informatie van personen jonger dan 13 jaar en u moet ons geen informatie verschaffen over personen jonger dan 13 jaar. De toegang tot en het gebruik van de Website en onze producten en services is uitsluitend bedoeld voor volwassenen en is niet gericht op minderjarigen. Als u jonger dan 18 jaar bent, mag u alleen onze Website bezoeken of gebruiken onder toezicht van een ouder of een wettelijke voogd die met dit Privacybeleid instemt.

Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen voor verschillende wettige zakelijke doeleinden, waaronder om u van dienst te zijn en uw gebruikerservaring van de Website te verbeteren. Bovendien kunnen wij de door ons verzamelde informatie gebruiken voor:

 • Het reageren op verzoeken om informatie
 • Het verwerken van onlineaankopen van onze producten
 • Het reageren op verzoeken om offertes voor onze producten
 • Het registreren van gebruikers voor acties en evenementen van Arnott
 • Het reageren op verzoeken om technische ondersteuning en op technische problemen
 • Het contact opnemen met gebruikers voor marketing-, reclame- en verkoopdoeleinden
 • Het verbeteren van onze producten en diensten
 • Het beantwoorden van vragen en het reageren op feedback
 • Het uitvoeren van marktonderzoek en analyses
 • Het permanent evalueren en verbeteren van de onlinegebruikerservaring
 • Het beveiligen van het netwerk en de informatie
 • Het voorkomen van fraude
 • Het melden van mogelijk crimineel gedrag
 • Het voldoen aan de wet of het beschermen van de rechten, het eigendom of de veiligheid van Arnott, onze gebruikers of anderen
 • Het verwerken van en reageren op sollicitaties

Wij kunnen ook informatie gebruiken die wij op andere manieren verzamelen. Zo ver de wet ons daartoe verplicht, waarschuwen wij u wanneer wij gegevens verzamelen en vragen wij om uw toestemming.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw via de Website verzamelde persoonsgegevens gedurende de tijd dat wij een klantrelatie met u hebben (indien dat het geval is), behalve als de wet een specifieke bewaarperiode voorschrijft. Sollicitaties worden gewist als er geen actie wordt ondernomen, behalve als de wet een specifieke bewaarperiode voorschrijft.

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden verkopen of verhuren, of met derden delen. Wij kunnen uw persoonsgegevens onder andere delen op de volgende manieren:

 • Externe dienstverleners: Wij zullen uw persoonsgegevens delen met externe dienstverleners waarmee Arnott overeenkomsten is aangegaan om Arnott te helpen diensten aan u te verlenen. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van soorten externe dienstverleners waarmee wij uw persoonsgegevens delen en de reden waarom wij dat doen:
  • Analyseren van gegevens: Wij vragen externe dienstverleners ons te helpen data-analyses uit te voeren over uw interacties met de Website. Zo kan Google Analytics volgen welke pagina’s van de Website door gebruikers worden bezocht en hoe lang ze op een pagina blijven om te bepalen hoe gebruikers de Website gebruiken.
  • Juridisch advies: Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met een advocaat in het kader van ons verzoek om juridisch advies.
  • Externe verwerkers: U stuurt via de Website uw order- en betalingsgegevens naar een externe order- en betalingsverwerker.
  • Advertentieplatforms: Wij kunnen het feit dat u de Website hebt bezocht delen met advertentienetwerken zodat ze u Arnott-advertenties kunnen tonen op andere websites en platforms. Deze diensten kunnen ons helpen advertenties te creëren die op uw interesse zijn afgestemd, gebaseerd op uw gebruik van de Website, maar ook om anderszins gegevens over uw gebruik van de Website te verzamelen en te gebruiken.
  • Andere erkende leveranciers: Wij kunnen persoonsgegevens delen met bedrijven of personen die niet met ons zijn verbonden maar die wij inhuren om namens ons diensten te verlenen of zakelijke taken uit te voeren (zoals bedrijven die drukwerk, mailings en e-mailings verzorgen, consultants, bedrijven die digitale advertenties en analyses verzorgen en bedrijven die wedstrijden of sweepstakes organiseren) omdat deze leveranciers toegang moeten hebben tot persoonsgegevens om de taken uit te voeren die wij van hen vragen. Deze leveranciers zijn contractueel verplicht de persoonsgegevens die wij hen aanleveren vertrouwelijk te behandelen en om de persoonsgegevens alleen te gebruiken voor de diensten die wij hen vragen namens ons te leveren.
  • Partners in de leveringsketen: Wij kunnen uw persoonsgegevens die gerelateerd zijn aan uw verzoek om informatie of een offerte, of die gerelateerd zijn aan producten en diensten van Arnott met onze partners in de leveringsketen delen zodat ze op uw verzoek kunnen reageren en lokale aankoopmogelijkheden en diensten kunnen aanbieden.
 • Verplicht delen van gegevens: Wij kunnen verplicht zijn persoonsgegevens te delen in het kader van een rechtszaak, als reactie op een rechterlijke uitspraak, een dagvaarding, een civielrechtelijk verzoek om openbaring of een andere juridische procedure, of om andere wettelijke redenen.
 • Wettelijke verplichting en bescherming: Wij kunnen account- en andere persoonsgegevens openbaar maken als wij geloven dat het openbaar maken noodzakelijk is om te voldoen aan de wet of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Arnott, onze gebruikers of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van persoonsgegevens met andere bedrijven en organisaties om fraude tegen te gaan en kredietrisico’s te beperken. Wij kunnen ook op verzoek van de autoriteiten persoonsgegevens delen als er sprake is van een lokale, regionale, nationale of internationale noodsituatie.
 • Bedrijfstransacties: Wij behouden ons het recht voor uw gegevens, waaronder uw persoonsgegevens, te delen en over te brengen:

  • Met en naar de database van een nieuwe (mede-)eigenaar of beheerder van de Website, of een opvolger.
  • In het kader van een fusie, samenvoeging, de verkoop van praktisch al onze aandelen en/of activa of andere veranderingen in het bedrijf. Hierbij kunnen wij uw gegevens ook delen met of overbrengen naar toekomstige kopers.
 • Andere redenen voor het delen van gegevens: Wij kunnen ook anderszins persoonsgegevens delen:
  • Om het doel te bereiken waarvoor u de gegevens hebt verstrekt.
  • Voor andere doelen die door ons zijn aangegeven toen u ons de gegevens verstrekte.
  • Met uw toestemming.
  • Met derden die contact met u willen opnemen of u een aanbod willen doen dat gerelateerd kan zijn aan onze diensten waarin u geïnteresseerd bent.
  • Met aan ons gelieerde bedrijven (bijvoorbeeld bedrijven onder met ons gemeenschappelijke zeggenschap of gemeenschappelijk beheer).

Als wij uw persoonsgegevens delen met derden, vallen deze gegevens permanent onder de regels voor gebruik en delen van gegevens van deze derde partij. Wees u ervan bewust dat wij geen enkele garantie kunnen bieden voor hoe dergelijke derden uw persoonsgegevens gebruiken, openbaren en behandelen en hoe dergelijke derden uw persoonsgegevens in de toekomst zullen openbaren, delen en gebruiken. Door ons toegang te geven tot uw persoonsgegevens gaat u uitdrukkelijk akkoord met het op een dergelijke wijze openbaren en gebruiken van uw persoonsgegevens. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden gedeeld zoals hierboven beschreven, moet u ons geen persoonsgegevens verstrekken.

Weet wel dat wij uw persoonsgegevens kunnen anonimiseren door ze te combineren met gegevens van anderen (bijvoorbeeld door ze samen te voegen met gegevens van andere personen) en/of door kenmerken te verwijderen (zoals uw naam) waarmee de gegevens naar u persoonlijk kunnen worden herleid. Wij kunnen deze geanonimiseerde gegevens gebruiken en openbaren voor elk wettig doel, waaronder commerciële doelen.

De veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij hebben bepaalde technische, administratieve en fysieke veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking en ongepast gebruik.

Wij gebruiken bijvoorbeeld het encryptieprotocol Transport Layer Security (TLS) om de gegevensverzamelingsformulieren op onze Website te beveiligen. Daarnaast beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens. Medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens worden op de hoogte gehouden van onze veiligheids- en privacymaatregelen.

Het is belangrijk voor u dat u zich beschermt tegen onbevoegde toegang tot uw wachtwoord en uw computer. Sluit altijd uw browser af na een bezoek aan de Website.

Weet wel dat ondanks onze inspanningen geen enkele veiligheidsmaatregel volledig afdoende is. Wij kunnen daarom de veiligheid van uw persoonsgegevens niet garanderen. Voor zover toegestaan door het geldende recht zijn wij niet verantwoordelijk voor ontwijking van enige privacy-instelling of veiligheidsmaatregel met betrekking tot de Website of daarmee verband houdende. Uw toegang tot en gebruik van de Website is dan ook volledig voor eigen risico en u moet er niet van uitgaan dat uw persoonsgegevens altijd privé zullen blijven. Wanneer een onbevoegde persoon onze veiligheidsmaatregelen in gevaar brengt, zijn wij voor zover toegestaan door het geldende recht niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt doordat een onbevoegde derde partij uw persoonsgegevens kan inzien, gebruiken of verspreiden.

 • Beheren van uw persoonsgegevens: U kunt contact opnemen via [email protected] als u uw persoonsgegevens wilt inzien, laten bijwerken of rectificeren, dan wel verwijderen. Wij kunnen verzoeken naast ons neerleggen die de privacy van anderen in gevaar brengen, die uitzonderlijk onpraktisch zijn of die ons ertoe verplichten acties te ondernemen die niet zijn toegestaan door het geldende recht. Wij zullen alle gevraagde wijzigingen en rectificaties binnen de door het geldende recht aangegeven termijn doorvoeren en zullen, wanneer het geldende recht daartoe toestemming geeft, om een vergoeding voor de kosten van een dergelijk verzoek vragen. Weet wel dat wanneer u een dergelijk verzoek indient, wij u mogelijk niet dezelfde kwaliteit en variëteit aan producten en diensten kunnen aanbieden die u van ons gewend was.
 • Cookies: Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken om gegevens te verzamelen, kunt u uw browser zo instellen dat deze cookies weigert of u waarschuwt wanneer cookies worden verstuurd. Als u dat doet, is het mogelijk dat u (delen van) onze Website niet kunt bezoeken of dat (delen van) de Website niet goed werkt (werken).
 • Boodschappen: Als u geen meldingen, tekstberichten, waarschuwingen, posts, aankondigingen, e-mails of andere boodschappen van ons of van derden namens ons wilt ontvangen, kunt u zich afmelden voor dergelijke boodschappen van ons door uw accountinstellingen aan te passen, door, voor zover van toepassing, de afmeldprocedure te gebruiken die is aangegeven onder aan een dergelijke boodschap of door een e-mail te sturen naar [email protected]. Het kan echter wel maximaal 10 werkdagen duren voordat u uit onze marketinglijsten bent verwijderd. Als u zich afmeldt voor het ontvangen van onze marketingboodschappen, kunt u wel aan onze diensten gerelateerde boodschappen blijven ontvangen, zoals boodschappen die van essentieel belang zijn voor de transacties die u op of via onze Website doet.
 • Gepersonaliseerd adverteren: Als u geen gepersonaliseerde advertenties wilt ontvangen, moet u de browserinstelling “Niet bijhouden” (DNT) inschakelen. Daarnaast zijn bepaalde advertentienetwerken van derden die gepersonaliseerde advertenties leveren lid van het Network Advertising Initiative (“NAI”). U kunt bedrijven die lid zijn van het NAI verbieden gegevens over uw voorkeuren te verzamelen door op de website http://www.networkadvertising.org/choices/ de aanwijzingen van het NAI te volgen. Weet wel dat wanneer u zich via het NAI afmeldt, u nog steeds advertenties zult ontvangen. Als u zich via het NAI hebt afgemeld en in een later stadium uw cookies wist, een andere browser gebruikt of een nieuwe computer koopt, moet u uw afmeldkeuze opnieuw aangeven.

Vragen?

Als u vragen hebt over ons Privacybeleid, zullen wij ons best doen om u zo snel mogelijk te antwoorden. U kunt contact met ons opnemen via: [email protected]

Ons hoofdkantoor bevindt zich in de Verenigde Staten van Amerika. Persoonsgegevens zijn voor ons toegankelijk en kunnen door ons worden overgebracht naar de VS of naar aan ons gelieerde bedrijven (waaronder andere leden van de Arnott-onderneming zoals onze vestiging in Nederland), partners, handelaren of dienstverleners elders in de wereld. Wanneer u ons uw persoonsgegevens verstrekt, gaat u akkoord met deze overdracht.

 1. Alle locaties buiten de VS

  De via de Website verzamelde persoonsgegevens worden gedownload naar een server van Arnott, LLC. Arnott is gevestigd op het adres 100 Sea Ray Drive, Merritt Island, Florida in de VS. Arnott zal de verzoeken om de uitoefening van individuele datarechten opvolgen conform de geldende wet. U kunt via [email protected] contact opnemen om een verzoek in te dienen om uw datarechten uit te oefenen.

 2. Europese Economische Ruimte en Zwitserland

  De informatie in dit gedeelte en die in het bovenstaande gedeelte met de titel “Alle locaties buiten de VS” is van toepassing op gebruikers in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland (gezamenlijk de “EER”).

  Personen in de EER (“EER-personen”) zijn niet wettelijk of contractueel verplicht persoonsgegevens te verstrekken op de Website. Arnott gebruikt soms de persoonsgegevens van EER-personen die via de Website zijn verkregen voor geautomatiseerde beslissingen. Arnott kan u bijvoorbeeld advertenties tonen en e-mails naar u sturen met content die automatisch is geselecteerd op basis van de producten die u in het verleden bij ons hebt besteld. Maar Arnott gebruikt de persoonsgegevens van EER-personen die via de Website zijn verkregen niet voor geautomatiseerde beslissingen, waaronder profilering, als dit juridische gevolgen heeft of op gelijkaardige wijze een significant effect heeft op de EER-persoon.

  Gegevensoverdracht naar het buitenland:
  De via de Website verzamelde persoonsgegevens worden overgebracht naar de VS. De ontvangers van de via de Website verzamelde persoonsgegevens (vermeld in het bovenstaande gedeelte 3) bevinden zich in de VS of in het land waar de gegevens zijn verzameld. De Europese Commissie heeft geen verklaring uitgegeven dat de VS voor een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens zorgt.

  Wettelijke basis voor de verwerking:
  Arnott verwerkt uw persoonsgegevens met uw toestemming en zoals door de wet is voorgeschreven. Bovendien verwerkt Arnott uw persoonsgegevens als dit nodig is voor de uitvoering van het koopcontract, bijvoorbeeld bij het verwerken van uw orders en betalingen, en om op uw verzoek stappen te zetten voordat wij een contract met u aangaan. Bijvoorbeeld als u om een offerte vraagt voor onze producten en diensten die u overweegt aan te schaffen, kunnen wij met uw persoonsgegevens de offerte naar u toesturen. Arnott verwerkt ook persoonsgegevens om de gerechtvaardigde belangen van Arnott te behartigen:

  • Marketing en advertenties: Tenzij u zich afmeldt zoals hieronder beschreven, gebruiken wij uw persoonsgegevens voor producten en diensten die u hebt besteld of waarin u op een andere wijze interesse hebt getoond wanneer dit noodzakelijk is om u informatie te geven over de producten en diensten waarin u volgens ons geïnteresseerd zou kunnen zijn, conform de geldende wet.
  • Netwerk- en gegevensbescherming, fraudepreventie en melden van vermeende criminele daden: Bij fraude, een veiligheidsincident of een verdenking van een criminele daad onderzoeken wij persoonsgegevens die gekoppeld lijken te zijn aan het incident als dat nodig is om te bepalen wat er gebeurd is, de situatie te herstellen, een en ander te melden aan de autoriteiten en herhaling tegen te gaan.

  EER-personen hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens vanwege direct-marketingdoelen of gerechtvaardigde belangen van Arnott. Zij kunnen dit recht uitoefenen door contact op te nemen met Arnott via [email protected].

  Individuele rechten:
  EER-personen hebben het recht op inzage in hun via de Website verzamelde persoonsgegevens en het recht Arnott te vragen hun persoonsgegevens aan te vullen, te rectificeren of te wissen, conform de geldende wet. EER-personen hebben ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens of deze verwerking te beperken.

  Daarnaast hebben EER-personen het recht op dataportabiliteit voor wat betreft hun persoonsgegevens. Binnen bepaalde grenzen biedt het recht op dataportabiliteit de EER-personen de mogelijkheid om van Arnott een digitale kopie van de persoonsgegevens die ze via de Website hebben verstrekt te vragen of Arnott te vragen een dergelijke kopie naar een derde partij te sturen. Het recht van EER-personen op inzage in hun persoonsgegevens omvat het recht om een kopie te krijgen van alle, of een deel van de, persoonsgegevens die in het bezit zijn van Arnott, mits het leveren van de persoonsgegevens geen inbreuk doet op de rechten en vrijheden van anderen.

  EER-personen kunnen deze rechten uitoefenen door via [email protected] contact op te nemen. Arnott zal op dergelijke verzoeken ingaan conform de toepasselijke gegevensbeschermingswet. Als EER-personen denken dat bij de verwerking van hun persoonsgegevens de toepasselijke gegevensbeschermingswet is overtreden, hebben ze het recht een klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit van het land waarin ze wonen, werken of waarin de vermeende schending heeft plaatsgevonden.

  EER-personen kunnen op elk moment de bovenstaande contactgegevens gebruiken om hun toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens in te trekken als Arnott deze toestemming nodig heeft als wettelijke basis voor de verwerking van de persoonsgegevens. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Arnott zal de persoonsgegevens die EER-personen hebben verstrekt voor de intrekking van hun toestemming blijven opslaan zolang dat door de geldende wet is toegestaan of vereist. Om uw privacy te beschermen zullen wij commercieel gezien redelijke stappen zetten om uw identiteit te controleren voordat wij inzage verlenen of wijzigingen aanbrengen in uw persoonsgegevens.

  Wanneer u ervoor gekozen hebt om bepaalde e-mailberichten van Arnott te ontvangen, kunt u bovendien deze voorkeuren intrekken of wijzigen door de instructies in onze e-mails te volgen. U kunt ook Arnott mailen op het adres [email protected]. Vermeld in de onderwerpregel “Unsubscribe” en geef aan op welke e-mailadressen u geen e-mails van Arnott wenst te ontvangen. Wij zullen er binnen een redelijke termijn voor zorgen dat u geen e-mails meer ontvangt op deze e-mailadressen.

Als wij dit Privacybeleid veranderen, zullen wij deze veranderingen op deze pagina doorvoeren en de bovenstaande wijzigingsdatum van het Privacybeleid bijwerken. Als wij dit Privacybeleid zo wezenlijk veranderen dat dit invloed heeft op de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken of delen, zullen wij u van de veranderingen en van de ingangsdatum ervan met een opvallend bericht op de hoogte stellen, voordat deze veranderingen worden doorgevoerd.

Bedrijfsadres:

Arnott, LLC
100 Sea Ray Drive
Merritt Island, FL 32953
Verenigde Staten

Tel.:

+1 321-868-3016

Gratis nummer binnen de VS:

800-251-8993

Gewijzigd: juni, 2018

Arnott LLC (“Arnott”, “wij”, “ons” of “onze”) neemt privacy serieus.  Wij willen dat u weet hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.